ANIMAL PLANET


Božjom voljom odabran
sprud na kom sam nasukan
da talasima odolevam…

Kad se problem pojavi
mozak srce nadmudri,
za opstanak se izborim…

Animal planet
budi pojeden il' pojedi
jebeni svet na kojem sam
plen za tuđi opstanak…

Iz kandži kad se otrgnem
svoju kožu ogrnem,
ogrnem i pobegnem…

Kad se problem pojavi
mozak srce nadmudri,
za opstanak se izborim…

Animal planet
budi pojeden ili pojedi
jebeni svet na kojem sam
plen za tuđi opstanak…