BERGER JE KRIV


Knjiga “Berger je kriv” je poetski roman podeljen u tri dela Beleg, Fantomski bol i Plavetnilo koji opisuju Rađanje, Život i Smrt.

Da George Berger tog predivnog njujorškog jutra nije mokrio po novinama na kojima je bila slika mlade bogatašice i vest o proslavi povodom njenog rođendana, trenutak pre nego što je Claude Hooper Bukowski zauvek zamakao u nepoznato, danas bi bio živ. Tada ne bi bilo ničeg.

Lik Bergera iz filma ”Kosa” (”Hair”, 1979. Miloš Forman) je uticao na Sirana tako da ovaj konstatuje, donekle hvalospevno, da je Berger kriv. Kriv što je uticao na autora na takav način da ovaj stasa na sličnim kodeksima i stvori svoje delo u tri čina, (kojima je dao nazive ”Beleg”, ”Fantomski bol” i ”Plavetnilo”, koji na svojstven način determinišu rađanje, život i smrt), i nazove ga baš tako – ”Berger je kriv”. U pitanju je poetski roman o večnoj ljubavi, nemaru, izdaji, besu, krivici, kajanju, pretnjama, ljudskoj gluposti, stremljenju ka, borbi protiv, osveti, neminovnosti, žalu… i o smrti… a sve kroz formu traženja krivca – ali uvek u drugom.

Izdavač: Goran Šobić Sirano & NEKI ROK
Recenzent: Igor Jakovčevski
Tehnička obrada: Predrag Bijelić
Fotografija: Milan Radovanović
Model: Ana Marić
Kreator: Irena Grahovac
Štampa: Greenfield, Beograd