CRL


crl_logo

Mi razvijamo odgovorne pojedince u slobodnom društvu. Mi smo tim koji promoviše važnost integriteta, preduzimljivosti, efikasnosti, inovativnosti, otvorenosti, zajedništva i posvećenosti u poslovanju.
Za nas je liderstvo čin preuzimanja inicijative koja inspiriše ljude da odgovorno unapređuju svoju zajednicu.
Za nas je lider osoba koja ličnim primerom motiviše druge da zajedničkim radom unapređuju društvo, poštujući principe etičnosti i pravednosti.
Naša misija je razvoj liderstva zasnovanog na vrednostima preduzetništva i aktivizma sa ciljem izgradnje prosperitetnog, pravednog i slobodnog društva za sve građane i građanke.
Naša vizija je da razvijemo altruizam u kompanijama, preduzetništvo u civilnom društvu, političu kuturu među građanima i građansku svest u institucijama.
Centar za razvoj liderstva radi na ostvarenju ciljeva u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, preduzetništva, građanske participacije, socijalnog uključivanja i razvoja korporativne društvene odgovornosti.

Punih osam godina uspešno sarađujemo sa kompanijom Filip Moris na realizaciji programa “Pokreni se za budućnost” u okviru kog radimo na nekoliko projekata:

  • Prepoznaj – pokreni – projekti javnog zagovaranja
  • Academic to Business (A2B) – povezivanje studenata i preduzetnika
  • Pokreni se za nauku – podrška mladim naučnicima u realizaciji svojih naučnih istraživanja u Srbiji
  • I ja kažem Ne ilegalnoj trgovini – novinarski doprinos u borbi protiv ilegalne trgovine, u saradnji sa Media i Reform centrom iz Niša http://pokrenisezabuducnost.rs/sr/jos-jedno-ne-ilegalnoj-trgovini

Do sada je ralizovano preko 80 projekata od značaja za lokalnu zajednicu, dodeljeno preko 350 stipendija mladim, društveno angažovanim studentima Univerziteta u Nišu i pokrenuto gotovo 500 malih biznisa, u okviru dugogodišnje partnerske saradnje sa organizacijom Eneca iz Niša, na realizaciji programa „Pokreni se za posao“.

www.crl.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *