Neki Rok

http://marionjensen.com/2005/09 Asocijacija pod nazivom “NEKI ROK” (www.nekirok.com), je osnovana 2001. godine i zalaže se za očuvanje i unapređenje rock’n’roll kulture, sa ciljem promocije rock’n’roll kulture i povratka prirodnog u život i logičan je odgovor svim negativnim pojavama Balkana poslednjeg doba a kroz prizmu važnosti rock’n’roll-a kao urbane ideologije.Simbol pokreta, podignut palac, na prvo gledanje označava gest kojim se daje podrška nekom delu uz odobravanje i blago divljenje, a naziv neki rok karakteriše rok kao jednu od mnogih, a u ovom slučaju nedefinisanu, vrstu rock’n’rolla. Ali značenje je i dvojako i označava podignut palac na život, a neki rok označava vremenski, takođe neprecizno definisan, rok. Jednom rečju “život”, pritom uzet u naše ruke. Ova asocijacija je medijski sponzor većine rock dešavanja.

Promotivno-osnivački koncert ove rock asocijacije održan je 06.10.2001. u “DOB”-u. Dali smo sebi neki rok za NEKI ROK. Koncert je osmišljen tako da je bina bila opremljena kao soba sa TV-om, slikom, lampom, i kompijuterom u kojoj je glumac glumio nemu mono dramu a bendovi učesnici su, ustvari, interpretirali njegov život. Što se tiče medijske promocije celokupnog pokreta, a i samih koncerata, izdat je press&radio cd (sa multimedijom, spotovima) koji kao kompilacija služi u reklamne svrhe, a i kroz spotove i gostovanja bendova članova u TV i radijskim emisijama.

 

Osnovni moto je: Rok pokret za povratak prirodnog u život i života u naše ruke-gitarom. Osim koncerata kao osnovnog načina delovanja ove asocijacije delovanje se izražava i popularizacijom raznoraznih udruženja i akcija koje utiču na kvalitetniji život.

 

Asocijacija “NEKI ROK” je postala promoter sledećih akcija: “Jazas”, “Igraj za život -droga NE”, “Za život bez oružja”, “BUNT”, “Parkovi za decu”, “Za dečiju kliniku u Tiršovoj”, ORCA, “U pravu si! “. Bili smo promoteri-žiri 3 demo festivala u Beogradu.

Svetska dešavanja uglavnom loše utiču na čoveka i na porodicu. Tu prvenstveno mislimo na drogu, homoseksualizam i nasilje. Uništavanje kulture i nametanje tuđih standarda života imaju za cilj stvaranje pojedinca, stanovnika i pripadnika zajednice bez ikakvog ličnog pečata. U tome se ogleda smisao postojanja ovog pokreta. Obzirom da ima mnogo ljudi koji se slažu sa nama odlučili smo da ih okupimo i vremenom se izjasnimo u njihovo ime kad je stanje na našoj muzičkoj sceni u pitanju, kao i stanje u svim oblastima života koje svakako utiču i na nas. Napominjemo da http://sunsationalhomeimprovement.com/summer-bbq-recipe-ideas-sure-hit nemamo ništa protiv drugih ali imamo mnogo za sebe.

Neki od ciljeva Asocijacije su:

  • povratak rock urbane kulture izražene u autorskim pesmama na maternjem jeziku
  • promovisanje demo bendova,
  • povratak prirodnom načinu razmišljanja i stvaranje novog sistema vrednosti u kom se vrednuje duhovno a ne materijalno,
  • neprikosnoven stav o štetnosti upotrebe droga i apel na zaštiti dece,
  • promovisanje dvopolne ljubavi uz upotrebu zaštitnih sredstava,
  • programi zaštite životne sredine, i širi osvrt na ekologiju uopšte,
  • isticanje kvaliteta kulturne baštine
  • aktivna promocija sporta kao važnog faktora zdravog i prirodnog života i načina razmišljanja
  • učešće u humanitarnim akcijama i sviranje koncerata istog karaktera.

Ovime se potvrđuje da asocijacija “NEKI ROK” ne bazira svoj rad na uskom i isključivom delovanju u oblasti rock muzike već je sveobuhvatna u onoj meri koliko može da doprinese da nam život bude bolji. Rock’n’roll je samo način prenošenja ideja i stavova na način na koji to mi, kao članovi ove asocijacije, najbolje i najiskrenije umemo.

 

Na stranicama naše internet prezentacije, na adresi www.nekirok.com, obrađujemo razne teme i oblasti u onoj meri u kojoj nam internet kao medij to omogućava. Sajt je podeljen u tri celine, Neki rok, rock muzika i zabava.

U delu o nekom roku istaknuti su naši planovi i ciljevi, naše dosadašnje akcije, prezentacije organizacija sa kojim asarađujemo na temu kvalitetnijeg života, naši stavovi, rubrika etno o našim vrednostima kao i rubrika r.s.s. (ružne slike stvarnosti) koja je ustvari naša akcija pod nazivom “ne budite ravnodušni” i sl.

Rubrika o rock’n’rollu sadrži spisak koncerata u Beogradu i Srbiji, izveštaje sa koncerata, istorijate rock bendova kao i bazu linkova na sajtove rock grupa, zatim intervjue, tekstove rock pesama i veoma bogatu bazu rock izdanja (20 izdavačkih kuća) sa recenzijama, u rubrici izdanja.

 

Pod zabavom se nalaze rubrike koje uglavnom, na pomalo prihvatljiviji način, bi trebalo da približe naše stavove posetiocima sajta.

 

Tokom 2002. godine počeli smo da sprovodimo akciju učlanjenja u pokret pod nazivom “Postanite član vaše porodice” i taj link postoji na sajtu (trenutno imamo preko 500 članova a naši članovi iz sveta muzike su Riblja Čorba, Night Shift, Neverne bebe, Woodoo Popeye, Orthodox Celts, Point blank, X-centar, Blaža, Šablon, Akt, Draganče, Bane Lokner, Petar Janjatović …).

 

Asocijacija je formirala amatersku fudbalsku ekipu koja nastupa na turnirima i ima osvojen jedan turnir.

POGLEDAJTE NEKI ROK
ARHIVA 2001.-2015.
Kompletna baza aktivnosti pokreta, organizacije, izveštaji, recenzije i dr.
NOVI SAJT NEKI ROK
Pogledajte novi sajt na adresi
www.nekirok.com