Radio drama svinjotaur


Godina 2013. nove ere. Planeta Zemlja je prenaseljena ljudima koji su mutirali u svinje. Samo jedu, leže i bezpogovorno prihvataju sve.

Bahati, bezobrazni i sebični vladaju već godinama. Serviranjem lažnog života, lake zabave, bogaćenja preko noći utiču na čoveka da izgubi volju da misli. Sistem ulivanja straha urodio je plodom. Čovek prestaje da se buni i prihvata ponuđeno.

Ali, u Evropi, na Balkanu, u Srbiji postoji jedan slobodarski FEUD. U jednoj svinji se razvio nekadašnji gen ratnika koji pokušava da preuzme prevlast nad svojim telom i životom. To je novo biće – Svinjotaur!

Autor: Goran Šobić Sirano