STIH 12


Ti udenuta kao igla u rever beskraja

sa željom da budeš osa,

kao preko potreban balans za prepoznavanje

eventualnosti smisla u nadolazećim reinkarnacijama…