STIH 13


Tražimo slamke spasa,
ti plačući da potopiš more bola
u koje ćeš potonuti,
ja pišem, više nego što iko može pročitati
da prikrijem neizgovorene reči tuge…