STIH 15


Glumac koji će me glumiti bezbrižno mumla psalm,
pokušava da se iskrade od nečeg većeg od istine.
Zna, da će kao i ja, biti na samrti.
Ako i ne zna ispunjen je sumnjom kao zločin.