STIH 5


Zato se privi ovde uz mene
i prekri me celog svojom kosom i telom,
o Bože, kakav divan pokrov
i kakav divan kraj za sve…