STIH 8


Šta to nisam znao
pre nego što sam sve saznao?
Da sve nije uvek dovoljno!