STIH 9


Noć čini smešne stvari unutar čoveka,
kišne kapi tkaju njihov zamoran put i umiru…